Preventief onderhoud

De onderhoudsproblematiek is complexer geworden en daardoor worden aan het groot onderhoud andere eisen gesteld dan vroeger. Preventief onderhoud is belangrijk. Het bespaart niet alleen veel geld maar zorgt er bovendien voor dat uw pand in optimale conditie en representatief blijft. In nauw overleg met onze klanten stellen wij een onderhoudssysteem op en waarborgen de stipte uitvoering daarvan. De projectplanning speelt hierbij een belangrijke rol: volgens afspraak steeds op tijd werk van hoogstaande kwaliteit afleveren.